Kompressionsbehandling - Fördelar och fakta

Viktiga fakta om kompressionsbehandling

Syftet med kompressionsbehandling är att avlägsna svullnad som är orsakad av vätskeansamling i en extremitet. Uttrycket ”kompression” refererar till ett mekaniskt tryck som utövas från utsidan på vävnad för att stödja återabsorberandet av vätska via venerna och lymfkärlen. Det gör att vätskan dräneras från området. Särskild medicinsk kompressionsbehandling  och bandage används för att framkalla detta tryck på de drabbade lemmarna.

Vävnadsläkning i sår av venöst ursprung kan också förbättras med kompressionbehandling genom att reducera det venösa trycket. Hud och vävnad blir då mindre belastade och kan bättre förses med näringsämnen, till exempel syre. Sår av rent venöst ursprung kan också hanteras med kompressionsterapi.

Varför kompressionsstrumpor? - hur kompressionsbehandling kan hjälpa dig

Kompressionssterapi för benen innebär att du bär speciella medicinska kompressionsstrumpor (ibland felaktigt kallade stödstrumpor som är strumpor med lägre kompression än medicinska kompressionsstrumpor) som har olika längder och modeller för att passa olika vensjukdomar och individuella behov. Så varför kompressionsstrumpor? Eftersom de hjälper till att normalisera blodflödet, stänger igen vennklaffarna bättre och underlättar typiska problem som tunga ben. Av denna anledning kan kompressionsstrumpor också bidra till att minska tunga, svullna ben under graviditet eller långa dagar med att sitta eller stå på jobbet. Kompressionsterapi är också en bra lösning för människor som regelbundet tar långa resor: kompressstrumpor för resor är speciellt designade för detta ändamål.

 

 

Kompressionsbehandling för lymfödem 

Kompressionslösningar, såsom de som erbjuds av JOBST, är också en viktig komponent i hanteringen av lymfödem. Lymfödem är en störning i lymfsystemet, varvid lymfvätska ackumuleras i vävnadsutrymmet och inte kan dräneras ordentligt på grund av fysisk skada på eller abnormitet i lymfsystemet. Detta orsakar svullnad och obehag i de drabbade områdena. Kompressionsbehandling utövar tryck från utsidan på vävnaden, vilket ökar det inre trycket och stödjer vätsketransporten och återhämtningen i lymfsystemet. Därigenom motverkas vätskeansamling, vilket hjälper till att bibehålla volymen och formen på den drabbade kroppsdelen hos lymfödempatienter.


Fråga din läkare för mer information om att använda kompressionsstrumpor. De kommer gärna att ge detaljerade råd om tillämpningsmöjligheterna för kompressionslösningar och ytterligare fördelar med kompressionsterapi.

Fakta:

Trycket i venerna nära vristerna är 7 gånger högre när du står än när du ligger.
Källa: Klinke: Physiologie, Stuttgart 2010

Hur JOBST produkter kan hjälpa dig 

Återställ filter
1- av produkter

Detta kan även intressera dig