DVT - Djup ventrombos

Jobst SE>Diagnoser>Diagnoser>Djup ventrombos

Vad är DVT? Djup ventrombos förklarad

Djup ventrombos (DVT) orsakas av bildandet av en blodpropp (trombos) i benets djupa vener. Det exakta antalet personer som drabbats av DVT och PE (lungemboli) är okänt.

DVT uppstår när en blodpropp (trombos) bildas i en eller flera av de djupa venerna i kroppen, vanligtvis i benen, ljumsken eller armen. Det kan orsaka svullnad och smärta och även om det ofta förekommer utan några symtom kan det få långvariga konsekvenser.
Blodproppar är farliga eftersom de kan lossna och röra sig med blodflödet in i hjärtat eller lungorna, där de kan blockera stora blodkärl och orsaka en potentiellt dödlig lungemboli.

DVT symtom

De typiska tecknen på djup ventrombos är:

  • Smärta, svullnad och ömhet i ett av benen (vanligtvis i vaden)                                     
  • Värk i det drabbade området
  • Varm hud i området
  • Röd hud, särskilt på baksidan av benet, under knäet. DVT kan dock ofta uppstå utan några uppenbara symtom.

Post-trombotiskt syndrom (PTS) kännetecknas också av svullnad, smärta och missfärgning i det drabbade benet och kan leda till utveckling av bensår.

DVT symtom kan uppstå under långdistansflygningar. Försvårande faktorer är det låga kabintrycket som ökar blodets tendens att stagnera i venerna och låg luftfuktighet som får stora mängder kroppsvätska att avdunsta. Som ett resultat tjocknar blodet ännu mer, vilket ökar sannolikheten för blodproppar.

 

DVT: Hur kan jag förebygga blodpropp?

När det gäller förebyggande av trombos, även känd som trombosprofylax, är behandlingar utformade för att stoppa bildandet av blodproppar i blodkärlen. Dessa förebyggande åtgärder börjar ofta strax efter att någon har genomfört en operation, eftersom det sätter dem under högre risk att få DVT på grund av bristande rörelser efteråt. Ytterligare kopplas ofta DVT till flygresor. Det beror på att flödet av blod till blodkärlen påverkas negativt av att sitta i trånga utrymmen utan att röra på sig under långa perioder.

Se hur JOBST produkter kan hjälpa dig

Återställ filter
1- av produkter

Detta kan även intressera dig