Lymfödem

Vad är Lymfödem

Lymfödem är en term som används för att beskriva ansamlingen av proteinrik vätska (kallad lymfa) i en viss del av kroppen, vilket resulterar i svullnad i det eller de drabbade områdena. Lymfsystemet består av ett nätverk av lymfkärl, lymfkörtlar och annan lymfvävnad. Det utgör en del av både cirkulations- och immunsystemet och är avgörande för både transport av lymfa och kroppens immunfunktion. Lymfödem uppstår antingen på grund av att lymfsystemet inte fungerar korrekt, eller att det helt enkelt finns för mycket vätska för lymfsystemet att ta hand om.

Olika typer av Lymfödem

Traditionellt finns det två typer av lymfödem, primärt och sekundär. Primärt lymfödem uppstår som ett resultat av medfödda avvikelser i lymfsystemet. Symtom kan förekomma från födseln eller dyka upp senare i livet. Sekundärt lymfödem uppstår på grund av skada på ett tidigare intakt lymfsystem. En vanlig orsak till sekundärt lymfödem är cancer eller dess behandling.

Lymfödem - Symtom och tecken

Lymfödem är inte lätt att diagnostisera eftersom det första symtomet kan uppstå efter flera år. Ändå är det viktigt att få en korrekt diagnos och behandling så snart som möjligt.

 

 

Lymfödem symtom:

  • Tyngd och obehagskänsla i området
  • Värk i det drabbade området
  • Kläder eller smycken känns som att de sitter hårdare
  • Synlig svullnad

Lymfödem - Diagnos

För ett få en lymfödem diagnos krävs en bedömning av en läkare eller sjukvårdspersonal som har genomgått specialistutbildning i lymfödembedömning och dess hantering. En tidig diagnos är avgörande för att underlätta en snabb behandling. Att få utbildning i riskreduktion av lymfödem är också viktigt för dem som riskerar att utveckla sekundärt lymfödem. Se även diagnos av lymfödem.

 

De olika stadierna av Lymfödem

Efter en noggrann diagnos kan lymfödem delas in i olika stadier. Även om det finns ett antal olika klassificeringssystem internationellt, är det vanligaste modellen enl International Society of Lymphology (ISL), vilket beskrivs i tabellen nedan anpassad från Lymphedema Framework, 2006.

Lymfödem behandling

Då lymfödem är ett kroniskt tillstånd finns det många behandlingsalternativ tillgängliga. Behandlingsplaner bör vara holistiska, multidisiplinära och samordnade. Målen med lymfödembehandling bör vara att optimera lymfflödet, minska (och upprätthålla status) svullnad samt förbättra hudens tillstånd. Att uppnå dessa mål kan även minska risken för erycipelas (rosfeber)

 

Medan lätt lymfödem kan hanteras med träning, hudvård och kompressionsstrumpor, kan mer avancerat lymfödem kräva en fullständig dekongestiv terapi (CDT). CDT betraktas som "goldenstandard" för lymfödembehandling och består av en initial reduktionsfas, följt av en underhållsfas.

CDT består av en kombination av:

 

Ytterligare behandlingar kan inkludera intermittent pneumatisk komprimeringsterapi (IPC), laser- eller lymftejpning. Ett antal kirurgiska ingrepp finns också tillgängliga för hantering av lymfödem, som alla kräver långvarig postkirurgisk kompressionsterapi.

Upptäck JOBST produkter för lymfödem

Återställ filter
1- av produkter

Detta kan även intressera dig