Vad är Lipödem?

Vad är Lipödem?

Lipödem är en kronisk sjukdom som kännetecknas av en oproportionerlig distribution av det subkutana fettet tillsammans med smärta, tyngdkänsla och obehag. Den oproportionerliga ökningen av fett förekommer oftast i benen och ibland också i armarna och är ett viktigt kriterium för att kunna säkerställa diagnos. Det är viktigt att skilja lipödem från fetma, eftersom lipödem ofta diagnostiseras felaktigt och behandlas felaktigt. Många patienter försöker med "diet och motion" men upplever att de snabbt går upp i vikt igen. 

När det gäller lipödem har man observerat att patienterna oftast har en symmetrisk svullnad från höften ned till anklarna. Till skillnad från patienter med fetma där man istället ser ett ökat BMI.

Till skillnad från den traditionella uppfattningen är experter nu överens om att lipödem vanligtvis inte är progressivt.

Däremot är fetma ofta progressiv. Om fetman är progressiv kan lipödemet bli värre.

Lipödem: behandling

Lipödem är ett kroniskt tillstånd som kräver en individuell behandling med fokus på patientens behov för att möjliggöra daglig funktion. Därigenom är egenbehandling mycket viktigt. När du fått din lipödem diagnos är hudvård och kompressionsterapi viktiga hörnstenar vid behandlingen.  Dessutom behöver regelbundna övningar, speciellt anpassade för varje patient, integreras i det dagliga livet.

Även avslappning som yoga, mindfulness-träning och psykoterapi kan vara till stor hjälp. Fettsugning är endast lämplig för vissa patientgrupper.

Att optimera hälsosituationen, undvika riskfaktorer och fortsätta behandlingsstrategin för lipödem är avgörande för att hanteringen av sjukdomen.

Hur JOBST produkter kan hjälpa dig

Återställ filter
1- av produkter

Detta kan även intressera dig

JOBST Support Strumpor för lindring av venösa symtom

Precis som medicinska kompressionsstrumpor kan stödstrumpor hjälpa till att motverka venösa symtom i kampen mot venösa problem som ödem.