Kroniskt ödem

Vad är ödem

Kroniskt ödem är en term som används för att beskriva en grupp tillstånd som kännetecknas av svullnad som har varit beständig i mer än tre månader. Det orsakas av ansamling av överskottsvätska i interstitiet i det eller de drabbade områdena och kan uppstå som ett resultat av många sjukdomsprocesser. Termerna kroniskt ödem och lymfödem används ofta omväxlande. Detta beror på att ödem är resultatet av en viss grad av lymfatisk försämring eller överbelastning av systemet - antingen för att lymfsystemet inte fungerar korrekt (primärt eller sekundärt), eller att det helt enkelt är för mycket vätska för lymfsystemet att ta hand om. 

Kroniskt ödem kan uppstå på grund av skador på det normala lymfsystemet under operation, infektion, skada eller resultat av ett underutvecklat lymfsystem (genetiska avvikelser).

 

När det gäller kronisk venös sjukdom resulterar de dåligt fungerande venerna i att det samlas blod i benen som ger ett högre venetryck. Detta leder till en överbelastning av lymfsystemet, vilket sedan kan leda till lymfsvikt och kroniskt ödem (även kallad Phleblymphedema). 

Se hur JOBST kan hjälpa dig

Återställ filter
1- av produkter

Detta kan även intressera dig