Trombosprofylax

Jobst SE>Diagnoser>Diagnoser>Trombosprofylax

Trombosprofylax

När det gäller förebyggande av trombos, även känd som trombosprofylax, är behandlingar utformade för att stoppa bildandet av blodproppar i blodkärlen en väsentlig del. Dessa förebyggande åtgärder börjar ofta strax efter att någon har genomfört en operation, eftersom det sätter dem under högre risk att få DVT (djup ventrombos) på grund av bristande rörelse efteråt. DVT kan även härledas till flygresor där stillasittande i trånga utrymmen under långa perioder negativt påverkar blodflöddet i kärlen.

Riskfaktorer

Att vara medveten om dessa vanliga riskfaktorer och vidta åtgärder för att undvika dem är en viktig del för att förebygga trombos:

  • Brist på träning   
  • Orala preventivmedel  
  • Övervikt
  • Rökning
  • Uttorkning   
  • Långa perioder av inaktivitet, liggande eller sittande, till exempel på långa resor (särskilt långdistansflygningar) eller på sjukhus.

 

Riskbedömning

En riskbedömning är ett användbart sätt att påbörja DVT-profylax på. I riskbedömningen beaktas riskfaktorer relaterade till exponering (typ av kirurgiskt ingrepp / trauma / akut sjukdom, omfattning av immobilisering) och disposition (individuella ärvda och förvärvade faktorer). Dessutom påverkar hälsotillståndet (sjukdomar som cancer, ålder, uttorkning, fetma, VTE-risken och blödningsrisken) den personliga risken för DVT-utveckling.

Behandlingsalternativ

Det finns flera sätt att förebygga trombos. Att använda kompressionsstrumpor kan bidra till minskad svullnad och ökat blodflöde. Hos högriskpatienter - som patienter inlagda på sjukhus med ökad risk för blodpropp och som blöder, alternativt riskerar en större blödning - rekommenderas medicinska kompressionsstrumpor (15 mmHg - 30 mmHg)  och antikoagulant trombosprofylax. Medicinska kompressionsstrumpor är särskilt rekommenderade som trombosprofylax då antikoagulant är kontraindicerat.

Användning av dessa är även bra under långväga resor för att förhindra DVT-förekomst hos patienter i riskzonen. Detta är särskilt effektivt när det kombineras med regelbunden träning under resan, som att gå runt i gången och göra benövningar.

Läkemedelsbehandling är också en mycket vanlig form av profylax av trombos. Användningen av kompressionsstrumpor och medicinering kan kompletteras med den enkla tekniken av att vila med benen över hjärtnivån. Detta kan till exempel göras efter en operation, vilket hjälper till att ta bort pressen på benen och pressar blodflödet ur benvenerna och ut i kroppen.

Se hur JOBST produkter kan hjälpa dig

Återställ filter
1- av produkter

Detta kan även intressera dig