Diagnosera lymfatiska- och venösa sjukdomar

Jobst SE>Diagnoser>Diagnoser>Diagnosera lymfatiska- och venösa sjukdomar

Diagnos av lymfatiska- och venösa sjukdomar | JOBST

Lymfatiska- och venösa sjukdomar är en grupp av tillstånd som kännetecknas av påverkade lymfatiska eller venösa system (eller en kombination av båda), vilket ofta resulterar i svullnad. Det finns många olika orsaker till svullnad och framgångsrik behandling är beroende av en korrekt diagnos.

 

För att diagnosera lymfatiska- och venösa sjukdomar kräves en omfattande medicinsk bedömning, för att säkerställa att rätt underliggande orsak identifieras och att andra möjliga orsaker utesluts. Denna medicinska bedömning bör utföras av en läkare eller specialist med expertkunskap inom lymfatiska- och venösa sjukdomar. Diagnos sätts baserat på såväl sjukhistorik som en fysisk undersökning. Ens familjehistoria kan också granskas när man undersöker möjliga ärftliga lymfatiska- eller venösa sjukdomar. Specialröntgen kan då begäras ifall ytterligare information krävs. Detta kan inkludera:

 

  • Magnetresonanstomografi (MRI)
  • Datortomografi (CT)
  • Ultraljud (USA)
  • Lymfscintigrafi
  • Indocyanine Green (ICG)

Andra specialundersökningar kan omfatta genetisk-testning (om man misstänker primärt lymfödem), vaskulär röntgen eller blodprov (för att utesluta andra tillstånd).

 

När orsaken till svullnaden har identifierats kommer olika behandlingsalternativ att utvärderas. Om en underliggande lymfatisk- eller venös sjukdom bekräftas, kan du hänvisas till en läkare som är specialist inom lymfologi eller en medicinsk lymfterapeut för att påbörja behandling. Läs även, Vad är Lymfödem, Hur man bär kompressionsstrumpor

Hur JOBST produkter kan hjälpa dig

Återställ filter
1- av produkter

Detta kan även intressera dig