Svullna ben

Svullna ben orsaker - vad kan jag göra

Svullna ben eller fötter orsakas av ansamling av vätska i vävnaden, vilket är en svullnad (även kallad ödem) i nedre extremiteter. Detta är resultatet av ett dåligt venöst och/eller lymfatiskt återflöde - antingen för att lymfsystemet inte fungerar korrekt eller att det finns för mycket vätska för att ett normalt lymfsystem ska kunna behandla den. Se även, Vad som är Lymfödem, Kroniskt ödem, Diagnos av lymfaktiska- och venösa sjukdomar. 

Andra orsaker som kan inkluderas:

  • Djup ventrombos (DVT)
  • Posttrombotiskt syndrom
  • Inflammatoriska störningar (artrit, dermatit etc.)
  • Hjärtsvikt
  • Cancer
  • Vissa mediciner

Det är viktigt att en grundlig medicinsk bedömning genomförs för att identifiera den korrekta orsaken till svullna ben, detta för att säkerställa att den mest lämpliga behandlingsmetoden genomförs. I vissa fall kanske inte kompressionsstrumpor är lämpliga eller kan behöva användas med försiktighet på ett modifierat sätt av kvalificerad vårdpersonal.

Om svullna ben eller fötter orsakas av lymfödem eller kronisk venös sjukdom (inklusive åderbråck) rekommenderas ofta kompressionsstrumpor som en effektiv behandlingsstrategi. Kompressionsstrumpor kan också rekommenderas för att förebygga eller hantera svullna ben eller fötter under graviditeten.

Kompressionsstrumpor stöttar det venösa- och lymfatiska systemet och arbetar för att återställa kroppen och förbättra hudens tillstånd genom att underlätta flödet av blod och lymfa tillbaka mot hjärtat. JOBST-kompressionsstrumpor är designade med graderad kompression.

Detta innebär att den högsta trycket utövas vid den distala delen av strumpan, med mindre kompression gradvis avtagande mot toppen. På detta sätt är kompressionsstrumpor effektiva för att underlätta rörelsen av blod och lymfa tillbaka mot hjärtat, minska svullnad och tillhörande symtom. Se även kompressionsstrumpor för lymfödem.

Andra råd för hantering av svullna ben eller fötter inkluderar att:

 

 

Hur JOBST produkter kan hjälpa till

JOBST tillhandahåller ett brett sortiment av kompressionsterapi produkter för hantering av svullna ben eller fötter. 

Återställ filter
1- av produkter