Diagnoser

Jobst SE>Diagnoser

Venösa och lymfatiska sjukdomar - Få komfort och lättnad med JOBST

JOBST kompressionsplagg kan vara till en stor hjälp för ett antal olika venösa eller lymfatiska sjukdomar. Oavsett svårighetsgraden av ditt tillstånd, har JOBST en designad produkt som passar ditt behov - från mindre problem, som tunga ben till mer allvarliga tillstånd som venösa bensår.


Här hos JOBST kan du lära dig mer om venösa och lymfatiska sjukdomar samt hur du kan hantera dem med graderad kompression.

 

Olika typer av venösa diagnoser

Lungemboli: Blockering av en artär i lungan på grund av en blodpropp. Detta kan ibland bero på DVT, där ett koagel flyttat sig upp till lungorna.

Tromboflebit i ytliga vener (SVT) är en akut sjukdom där trombosbildning bildas i samband med en inflammatorisk respons från venväggen. Detta kan orsakas av mekaniska, kemiska, biologiska och mycket sällsynta infektionsfaktorer. Den vanligaste formen är en primär trombos i ett åderbråck  med en sekundär steril inflammation i venväggen (varicoflebitis)


Post-trombotiskt syndrom (PTS): Tillstånd efter en djup ventrombos till följd av skador på djupa klaffar eller blockeringar. PTS är en vanlig komplikation av DVT - en av tre personer med DVT kommer att utveckla kliniska symtom som kronisk smärta, svullnad och hudförändringar i benen.

Kronisk venös insufficiens (CVI): Är en typisk venös sjukdom i benen. Tidiga symtom kännetecknas av svullnad och smärta, men om sjukdomen utvecklas uppstår allvarligare symtom, såsom missfärgning av huden och sår.

Bensår (venös stasis ulcer): Detta är den allvarligaste formen av CVI som är resultatet av en kroniskt otillräcklig tillförsel av syre och näringsämnen till vävnad; i värsta fall dör vävnaden, vilket ger ett bensår.

Om du är osäker eller har ytterligare frågor om venösa sjukdomar är det lämpligt att konsultera en läkare för att säkerställa korrekt diagnos och behandlingen för detta.