Vårdpersonal

Jobst SE>Vårdpersonal

Erbjud dina patienter bästa möjliga kompressionsbehandling

Du som förskriver och provar ut medicinska kompressionsprodukter till patienter med venösa eller lymfatiska sjukdomar och lipödem kan lita på JOBST.
Vår målsättning är att vara en värdefull samarbetspartner till hälso- och sjukvården. Vi erbjuder innovativa kompressionslösningar, kunskap och service och ger dig förutsättningar att hjälpa patienterna att nå sina behandlingsmål och få en förbättrad livskvalitet.

Förenkla ditt arbete med JOBST Online

Beställningssidan JOBST Online är mycket enkel att använda. Du får snabbt fram alla upppgifter om en patients tidigare beställningar. Har patienten samma mått kan du kopiera den tidigare beställningen. På startsidan hittar du alltid senaste information om våra produktnyheter och utbildningar. På JOBST Online finner du även broschyrer, måttscheman och filmer.

Video